Eenmanszaken

Om de verwerking van uw administratie vlot en voornamelijk correct te laten verlopen vragen wij u rekening te houden met het volgende:
 
1. ALGEMEEN:
 • Bezorg uw facturen in een map (tip: schrijf uw naam erop) waar uw documenten niet uit kunnen vallen.
 • Privé facturen horen niet thuis in uw administratie! Bezorg ons enkel facturen die uw beroepskostenaantonen. LET OP! Facturen die u meegeeft, beschouwen wij als beroepsmatige facturen. Kijk dit dus goed na!
 • Vermijd bonnetjes! Zorg steeds voor REGELMATIGE facturen. Zonder regelmatige factuur hebt u immers geen recht op btw aftrek. Zie ook het tabblad "regelmatige factuur" op onze website voor een raadpleging in detail.
 • Bezorg ons altijd het bewijs van uw btw-betalingen die we u vorig kwartaal hebben opgegeven.
 • Geef steeds uw recentste btw-rekeninguittreksel mee. 


2. AANKOPEN (uitgaven):

 • Rangschik uw facturen op datum (oudste factuur onderaan, jongste factuur bovenaan).
 • Codeer uw facturen (A) = aankopen handelsgoederen; (O) = onkosten; (I) = investeringen. Klasseren (op datum) per categorie (A, O of I) kan natuurlijk ook.
 • Voor uw gemengde kosten (deels privé/beroep) zoals gsm, water, telefoon, verwarming, brandstof enz…  spreken we een beroepspercentage af in onderling overleg.
 • De bijlagen of details van de facturen (zoals bij telefoon, gsm, nutsvoorzieningen, brandstof, enz...) moeten steeds mee bezorgd worden.
 
3. VERKOPEN (opbrengsten):
 • Verkoopfacturen klasseert u op nummer (laagste nummer onderaan, hoogste nummer bovenaan).
 • Voor klanten werkzaam in de bouw: klasseer uw attesten van 6% bij de betreffende verkoopfactuur.
 • Kontante (winkel) verkopen schrijft u in een dagontvangstenboek, opgesplitst per btw-tarief.
 • U bent wettelijk verplicht om uw dagontvangsten dagelijks bij te houden op straffe van een (serieuze) boete.
 • Bijvoorbeeld: op datum van 15 april moet uw dagontvangstenboek zijn bijgeschreven tot en met 14 april.
 • Totaliseer uw dagontvangsten, controleer uw totalen zowel verticaal als horizontaal.
 
4. DIVERSEN:
 • Hebt u personeel? Bezorg ons de factuur alsook de betaalstaten van uw sociaal secretariaat.
 • Betaalt u huur: bezorg ons een kopie van de (recentste) huurovereenkomst.
 • Nieuwe lening of leasing: geef ons een kopie van het contract samen met de aflossingstabel.
 • Alle briefwisseling (in origineel!) die u ontvangt van de overheid.
 • Kortom: alle bijkomende info die betrekking heeft op uw onderneming is welkom.

Na verwerking van uw boekhouding ontvangt u van ons een email bericht of u btw moet betalen of terugkrijgt. Dit is tegelijk het sein dat uw boekhouding volledig is bijgewerkt. Komt u uw administratie dan nog even terug ophalen? 
  
Voor bijkomende vragen of opmerkingen staan wij steeds tot uw dienst.