Vennootschappen

Om de verwerking van uw administratie vlot en voornamelijk correct te laten verlopen vragen wij u rekening te houden met het volgende:
 
1. ALGEMEEN:
 • Bezorg uw facturen in een map (tip: schrijf uw naam erop) waar uw documenten niet uit kunnen vallen.
 • Privé facturen horen niet thuis in uw administratie! Bezorg ons enkel facturen die uw beroepskostenaantonen. LET OP! Facturen die u meegeeft, beschouwen wij als beroepsmatige facturen. Kijk dit dus goed na!
 • Vermijd bonnetjes! Zorg steeds voor REGELMATIGE facturen. Zonder regelmatige factuur hebt u immers geen recht op btw aftrek. Zie ook het tabblad "regelmatige factuur" op onze website voor een raadpleging in detail.
 • Bezorg ons altijd het bewijs van uw btw-betalingen die we u vorig kwartaal hebben opgegeven.
 • Geef steeds uw recentste btw-rekeninguittreksel mee.
 
2. AANKOPEN (uitgaven):
 • Rangschik uw facturen op datum (oudste factuur onderaan, jongste factuur bovenaan).
 • Codeer uw facturen (A) = aankopen handelsgoederen; (O) = onkosten; (I) = investeringen. Klasseren (op datum) per categorie (A, O of I) kan natuurlijk ook.
 • Voor uw gemengde kosten (deels privé/beroep) zoals gsm, water, telefoon, verwarming, brandstof enz…  spreken we een beroepspercentage af in onderling overleg.
 • De bijlagen of details van de facturen (zoals bij telefoon, gsm, nutsvoorzieningen, brandstof, enz...) moeten steeds mee bezorgd worden.
 
3. VERKOPEN (opbrengsten):
 • Verkoopfacturen klasseert u op nummer (laagste nummer onderaan, hoogste nummer bovenaan).
 • Voor klanten werkzaam in de bouw: klasseer uw attesten van 6% bij de betreffende verkoopfactuur.
 • Kontante (winkel) verkopen schrijft u in een dagontvangstenboek, opgesplitst per btw-tarief.
 • U bent wettelijk verplicht om uw dagontvangsten dagelijks bij te houden op straffe van een (serieuze) boete.
 • Bijvoorbeeld: op datum van 15 april moet uw dagontvangstenboek zijn bijgeschreven tot en met 14 april.
 • Totaliseer uw dagontvangsten, controleer uw totalen zowel verticaal als horizontaal.
 
4. BANK:
 • Zorg ervoor dat u ALLE rekeninguittreksels meegeeft met ALLE bijlagen van ELKE bank (dus ook van uw spaarrekening(en)) op naam van uw vennootschap.
 • Elk "plus bedrag" (+) of "min bedrag" (-) vermeld op uw bankrekening krijgt een bestemming.
 • Geldbewegingen (stortingen) van of naar de kas schrijft u UIT of IN uw kasboek.
 • Bedragen die we door gebrek aan een verklaring niet kunnen thuiswijzen, boeken we voorlopig naar een wachtrekening. Deze bedragen worden u zo vlug mogelijk doorgegeven. In uw eigen belang vragen wij om ons binnen de 14 dagen hierover uitsluitsel te geven.
 
5. KASBOEK:
 • Kontante verrichtingen(IN en UIT) noteert u in een kasboek.
 • U bent wettelijk verplicht om uw kasboek dagelijks bij te houden op straffe van een (serieuze) boete.
 • Bijvoorbeeld: op datum van 15 april, moet uw kasboek zijn bijgeschreven tot en met 14 april.
 • Contant geld dat u naar de bank brengt schrijft u UIT uw kasboek. Controleer datum en bedrag!
 • Contant geld dat u van de bank afhaalt (wisselgeld bijvoorbeeld) schrijft u IN uw kasboek. Controleer datum en bedrag!
 • Een kassaldo onder nul kan NIET! Controleer daarom dagelijks uw kassaldo.
 • Ga dagelijks na of het kassaldo in uw kasboek klopt met de euro's die werkelijk in uw fysieke kas liggen.
 
6. DIVERSEN:
 • Hebt u personeel? Bezorg ons de factuur alsook de betaalstaten van uw sociaal secretariaat.
 • Betaalt u huur: bezorg ons een kopie van de (recentste) huurovereenkomst.
 • Nieuwe lening of leasing: geef ons een kopie van het contract samen met de aflossingstabel.
 • Kortom: alle bijkomende info die betrekking heeft op uw onderneming is welkom.
  
 
Na verwerking van uw boekhouding ontvangt u van ons een email bericht of u btw moet betalen of terugkrijgt. Dit is tegelijk het sein dat uw boekhouding volledig is bijgewerkt. Komt u uw administratie dan nog even terug ophalen? 
  
Voor bijkomende vragen of opmerkingen staan wij steeds tot uw dienst.