Boekhouding

Wij bestrijken alle aspecten van uw administratie. Een goed geordende en doorzichtige boekhouding is cruciaal. Het is en blijft immers een belangrijk beleidsinstrument en een goede graadmeter voor de toestand van uw bedrijf. Concreet betekent dit dat wij de volgende zaken voor u doen:
  • BTW-aangifte: we rekenen uit hoeveel BTW u verschuldigd bent (of terugkrijgt) en dienen maandelijks of elk kwartaal uw aangifte in bij de Federale Overheidsdienst Financiën. 

  • Opstellen interne balans: aangezien we bij elke BTW-aangifte de cijfers van uw onderneming invoeren in onze software, krijgt u meteen ook een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en winst van de voorbije periode. Zo houdt u de vinger aan de pols van uw financiële situatie. 

  • Neerlegging jaarrekening: wij stellen uw jaarrekening op en zorgen ervoor dat die tijdig terechtkomt bij de Nationale bank van België. 

  • Belastingaangifte: de wetgeving verandert ongeveer elk jaar, dus we rekenen voor u verschillende scenario's uit met behulp van onze software. Zo bent u zeker dat u geen cent teveel betaalt. 

  • Tussentijdse telling: vanaf eind oktober doen we jaarlijks een check-up van de financiële toestand van uw bedrijf. Op die manier behoudt u als zaakvoerder een goed overzicht. Aan de hand daarvan brengen wij het "belastingverhaal" reeds in kaart. Bovendien kan u deze telling gebruiken voor een kredietaanvraag of voor een investeringsdossier.